Tingkatkan Kepekaan Rohani

Umat se-dharma, manusia yang hidup di mayapada ini berbekalkan pada berbagai keterikatan akan hal hal keduniawian dalam bentuk: kelahiran/ janma, kematian/mrtyu, umur tua/ Jara, penyakit /Vyadi, penderitaan/ duhka dan kesalahan/ dosa.

Dunia material selalu membelenggu jiwa setiap umat manusia, manakala tidak tanggap dan tidak mengerti akan kenyataan dalam hidup ini menyebabkan terombang ambingnya jiwa dan kehidupan serta  tak sedikit sampai terhempas yang berujung pada  jatuh ke jurang kehancuran.

Untuk itu, sebagai umat Hindu,tingkatkan akan kepekaan rohani dengan jalan memantapkan kualitasnya melalui tumbuhkan rasa bhakti, sucikan pribadi dgn berbagai sadhana/ latihan rohani dalam wujud: Vrata / pengendalian diri dan upavasa /berpuasa. Niscaya, akan mampu menghadapi persoalan hidup yang selalu membelenggunya dan terkendalikannya Sad Ripu sehingga hidup menjadi tenang, tentram dan damai  serta menerima proses kehidupan ini dengan lapang dada/Lascarya.

(BG. XIII, 8 dan Slokantara)

Made Worda Negara
BINROH  Hindu TNI AU. Pesantian Widya Sabha Sasmitha-Yogyakarta

okanila