Orang tua: Wujud Pitri Devo Bhawa

Umat se-dharma, dalam ajaran agama Hindu orang tua (bapak dan Ibu) memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia demikian juga seorang Ibu melahirkan, membesarkan dan membimbing sang anak mengibaratkan: Sorga berada di bawah telapak kaki Ibu sebagai perwujudan Pitri Dewa Bhawa

Orang tua merupakan sarana terciptanya tubuh ini dan menjadi dewa pertama bagi sang anak. Mengingat sang Ibu mengandung selama sembilan bulan, memberikan bimbingan dan pendidikan pertama dan utama pada sang anak saat masih berbentuk jabang bayi.

Untuk itu, sebagai umat Hindu sudah menjadi kewajiban untuk berbhakti kepada kedua orang tua untuk mendapatkan kebahagiaan baik  manah santih maupun paramasanti melalui Tiga Restu  yaitu :

Kebahagiaan dalam masyarakat melalui penghormatan pada sang Ibu,

kebahagiaan  di dunia melalui penghormatan pada ayah dan

Kebahagiaan di Brahma Loka melalui penghormatan pada Guru atau Acarya. Niscya akan terbentuknya anak yang suputra dan terhindar dari maha pataka atau dosa besar menuju manah santih dan parama santih, bahagia lahir dan bathin, sekala dan niskala.

(Manu Smerti, 2. 227 dan Siwa Purana)

Made Worda Negara

BINROH  Hindu TNI AU.
Pesantian Widya Sabha Sasmitha-Yogyakarta

okanila