Kelompok Pecalang Pura Aditya Jaya

Tugas Pokok dan Fungsi Pecalang

Kegiatan di Pura Aditya Jaya Rawamangun, khususnya pada hari-hari besar keagamaan, seperti Pujawali setiap 6 bulan sekali, Upacara Tawur Kesanga yang secara rutin diadakan di Jaba Pura Aditya Jaya Rawamanun setiap tahunnya, memerlukan adanya kondisi yang sangat kondusif, ketertiban dan kenyamanan. Oleh Karena itu menjadi berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada umat agar dalam pelaksanaan ibadahnya merasakan kenyamanan dan kedamaian.

Tugas Pokok Pecalang

Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di area Pura Aditya Jaya khususnya memberikan kenyamanan kepada umat yang melaksanakan ibadah upacara keagamaan.

Fungsi Pecalang

Segala usaha atau tindakan guna melindungi dan mengamankan dari segala gangguan/ ancaman baik yang berasal dari luar atau dari dalam Lingkungan Pura Aditya Jaya.

Peran Pecalang

Dalam  melaksanakan  tugasnya Pecalang mempunyai peranan sebagai:

 1. Unsur pembantu Ketua Pengempon, Ketua Pujawali dalam hal pengamanan dan penertiban dilingkungan/ area pura.

 2. Unsur pembantu tugas Pengamanan dari Pihak Luar yang melaksanakan Tugas Kantibmas di lingkungan/area Pura.

 3. Membantu pelayanan umat di Pura-Pura lain jika diminta.
Kegiatan

Kegiatan Pecalang disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan serta kebutuhan pura sebagai penjabaran dari fungsi pecalang, maka dalam melaksanakan tugasnya pecalang melakukan kegiatan- kegiatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mengadakan pengaturan

Dengan maksud menegakkan tata tertib dilingkungan Pura, khususnya yang menyangkut keamanan dan ketertiban atau tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Pengempon dan atau Ketua Panitia Pujawali, Ketua Panitia Upacara Tawur Agung seperti:

 1. Tanda pengenal Kepanitiaan.
 2. Pengaturan lalulintas Umat dan kendaraan.
 3. Memasang rambu2 petunjuk dan larangan-larangan
 4. Pengaturan parkir kendaraan.

Melaksanakan Penjagaan

Dengan maksud mengawasi masuk keluarnya umat atau barang dan mengawasi keadaan-keadaan atau hal-hal yang mencurigakan disekitar dan di lingkunagan Pura.

Mengadakan Pengawalan

Bila diperlukan melakukan pengawalan terhadap tamu, Undangan VIP baik dari kalangan sesepuh umat maupun kalangan Pemerintah (seperti Gubernur, Wali Kota)

Mengambil langkah-langkah dan tindakan sementara

Bila terjadi suatu tindak pidana antara lain seperti:

 1. Mengamankan tempat kejadian perkara.
 2. Menangkap/memborgol pelakunya (hanya dalam hal tertangkap tangan)
 3. Menolong korban.
 4. Melaporkan/ meminta bantuan petugas Kamtibmas yang bersama sama membantu tugas pengamanan di lingkungan Pura.

 5. Selanjutnya memberikan bantuan serta menyerahkan penyelesaiannya kepada petugas Kamtibmas  yang bersama sama membantu tugas pengamanan dilingkungan Pura.

Tindakan Darurat

Memberikan tanda-tanda bahaya atau keadaan darurat, melalui alat-alat alarm dan kode kode isyarat tertentu bila terjadi kebakaran, bencana alam atau kejadian- kejadian lain yang membahayakan umat atau harta benda, orang banyak disekitar pura serta memberikan pertolongan dan bantuan penyelamatan.

SUSUNAN PERSONALIA PECALANG
PURA ADITYA JAYA

Pembina:  AA Km Suarnaya

Ketua:  Ketut Nyeneng

Anggota:

 1. Gusti Ngurah Hadi Sucipta (Tempek Rawamangun)
 2. Gautama Agem (Tempek Rawamangun)
 3. Bagus Dewantara (Tempek Rawamangun)
 4. Agung Wijaya Kusuma (Tempek Rawamangun)
 5. Agus Sandiarta (Tempek Rawamangun)
 6. Ketut Sukrisna (Tempek Rawamangun)
 7. IGAM Muliarsa Alit (Tempek Rawamangun)
 8. Wayan Subagiarta (Tempek Kelender)
 9. Wayan Dangin (Tempek Kelender)
 10. Ketut Tenaya (Tempek Kelender)
 11. Putu Wijaya (Tempek Kelender)
 12. Dewa Made Sujana (Tempek Utan Kayu)
 13. Made Tegik Swardaya (Tempek Utan Kayu)
 14. Dewa Nyoman Wawan  (Tempek Utan Kayu)
 15. Wayan Sueken (Tempek Cipinang)
 16. Wayan Dana (Tempek Cipinang)
 17. Ngakan Dana Putra (Tempek Cipinang)
 18. Wayan Rena (Tempek Pondok Bambu)
 19. Ngakan Nyoman Mardika (Tempek Pulo Gebang)
 20. Komang Suryadana (Tempek Pulo Gebang)
 21. Ketut Suarjaya (Tempek Pulo Gebang)
 22. Made Eka Mudiarta (Tempek Kampung Ambon)
 23. Made Sulaksana (Tempek Kampung Ambon)
 24. Gede Yudistira (Tempek Kampung Ambon)
 25. ………….. (Tempek Jatiwaringin)
 26. ………….. (Tempek Kelapa Gading)

Sekretariat | Humas | Sarana | Umum | Yadnya | Seni dan Budaya | Ekonomi Umat | Kepemudaan

okanila