Bersihkan Bathin

Umat se-dharma, orang yang selalu membuka mata bathinnya akan mendapatkan sinar / Cahaya dalam hidupnya  dan mampu memandang ke dalam dirinya yang menyebabkan mata bathin menjadi terang dan bersinar Jangan butakan hati.

Rahasia rahasia kehidupan akan diperlihatkan kepada orang yang pikirannya selalu waspada, terang dan bersinar serta menampakkan nyala cahaya api suci sehingga bathin menjadi terang dan bercahaya, mata bathin akan terbuka, mengingat dalam tubuh setiap manusia pada hakekatnya adalah bangunan suci Pura, sedangkan sang Jiwa adalah wujud Hyang Widhi yang berstana  dalam diri setiap umat manusia.

Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bagi setiap umat manusia untuk membuka mata bathinnya dan  pancarkan  cahaya api suci yang ada dalam diri sehingga bathin menjadi terang dan bersinar melalui penyucian bathin; Badan dibersihkan  dengan air, pikiran disucikan  dengan Kebenaran, jiwa manusia dibersihkan dengan pelajaran suci, tapa, Brata serta kecerdasan dibersihkan dengan pengetahuan spiritual. Niscaya bathin akan tetap bercahaya dan terpancar.

(Reg Veda, VIII,44.15, M.DS V.109)

Made Worda Negara
BINROH  Hindu TNI AU.
Pesantian Widya Sabha Sasmitha-Yogyakarta.

Admin